2000

In de loop van het jaar 2000 kwamen een aantal dames bijeen met het idee een SMARTLAPPENKOOR op te richten, want zij hielden allemaal erg van zingen. 

Het repertoire moest veel "Smartlappen" omvatten en natuurlijk ook modernere "meezingliederen".

En zo geschiedde.

Het koor is opgericht in oktober 2000 en daar is ook de naam aan ontleed.
(Millennium = het millenniumjaar 2000 en smartlappen = Leed.)

De start werd gemaakt in oktober 2000 met als muzikale leiding en als muzikanten
  Ab en Fenny Hendriks
 
          

     uit Ter-Apel.

De koorleden komen uit Emmer-Compascuum en Emmen.

Gerepeteerd werd er in Cultureel Centrum "de Hilde".

Op het eind van het jaar werd een "Oliebollen-actie" gehouden. Dat was erg lekker en ... goed voor de kas.

 

Terug naar index geschiedenis