DE SMARTLAP.

De leden van het koor worden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen via het verenigingsblad:


 Wat is nu eigenlijk een SMARTLAP?
De oerversie van de smartlap stamt uit de Middeleeuwen:

Het was een lap textiel met een smartelijk verhaal in plaatjes.
Straatzangers zongen het lied en wezen met een stok aan hoe ver ze waren gevorderd.
De smartlap ging over de liefde, trouw en ontrouw, tragiek en heldendom.
Dit werd heel smartelijk in beeld gebracht.

Ook Millennium Leed had in haar repertoire vele smartlappen die wij dan ook met heel veel gevoel en tranen in onze stem ten gehore brachten.
En, ach ja, het lag voor de hand, de naam voor ons kwartaalblad was natuurlijk gauw gevonden, u raadt het al:

 

 

“DE SMARTLAP”.

Nu moet u niet denken dat de inhoud van dit blad net zo rampzalig is als de smartlap uit de Middeleeuwen.

Het varieert nogal.

We hebben een paar vaste rubrieken zoals: van de bestuurstafel, mededelingen van de redactie, verjaardagen, (on)gein en varia.

Verder wordt het blad gevuld met verslagen van optredens, gedichten, leuke anekdotes, recepten enz.

Het aardige van het maken van dit blad is, dat wij met z’n allen ons steentje bijdragen om er een aantrekkelijk geheel van te maken.

De redactie stelt het dan ook zeer op prijs dat onze leden altijd bereid zijn kopij in te leveren in de vorm van gedichten, verslagen van optredens enz.
Bertha Pak en Gerda Woortman houden de contacten met de adverteerders warm.

Verder helpen zij kopij te verzamelen en die door te geven aan de redactrice Bientje v.d.Lei.
Zij maakt de kopij klaar voor de drukker, die het blad drukt.

U kunt natuurlijk reageren via het gastenboek van deze site.

 

                                                                        Terug naar het Index